En grundig analyse

En grundig analyse før gulvvalget er den bedste garanti for det bedste gulv.

For at opnå en korrekt gulvkonstruktion er det nødvendigt at analysere de belastninger gulvkonstruktionen vil blive udsat for. Både konstruktionens bærende del og den overfladebelægning der vælges, skal være korrekt i forhold til de direkte påførte statiske og dynamiske kræfter, de bygningsfysiske forhold og brugsintensiteten.

Der indgår følgende parametre:

 • Funktionsanalyse
 • Funktionskrav
 • Myndighedskrav
 • Statiske belastninger
 • Dynamiske belastninger
 • Bygningsfysiske forhold
 • Varme/kuldepåvirkninger
 • Kemiske påvirkninger
 • Brugs- og produktionsflow
 • Miljø
 • Litteraturhenvisninger
Maksimer

Funktionsanalyse

Maksimer

Funktionskrav

Maksimer

Myndighedskrav

Maksimer

Statiske belastninger

Maksimer

Dynamiske belastninger

Maksimer

Bygningsfysiske forhold

Maksimer

Varme/kuldepåvirkninger

Maksimer

Kemiske påvirkninger

Maksimer

Brugs- og produktionsflow

Maksimer

Miljø

Maksimer

Litteraturhenvisninger