Lyngby storcenter

Chriscoating A/S er en del af det team, der af Steen & Strøm Danmark A/S blev udvalgt til at gennemføre renoveringen af parkeringskældrene under Lyngby Storcenter.

Det er en gennemgribende renovering og modernisering af de 2 parkeringskældre på i alt 55.000 m2.

Den omfattende renovering går først og fremmest ud på at fjerne parkeringskælderens ødelagte beton. I alt er det projekteret, at der skal fjernes 1.980 tons beton, svarende til 130 lastbiler.

Efter at betonen er blevet fjernet, monteres der ny belysning og alle vægge, lofter og søjler bliver afrenset og påført ny attraktiv maling.

Det store center skal naturligvis fungere under hele renoveringen, og derfor bliver hele arbejdet udført i afgrænsede etaper hver på ca. 3.000 m2 til mindst mulig gene for gæsterne.

Den solide løsning
Til slut udfører Chriscoating A/S slyngrensning af alle køreveje og p-pladser og påfører disse en slidstærk fleksibel membran-belægning, der afsluttes med en slidstærk epoxybelægning. Mørkegrå farve for p-pladsernes vedkommende, medens der til køreveje anvendes en lysegrå farve.

Den samlede renovering af p-kældrene løber op i 65 mio. kroner og når arbejdet er afsluttet i november 2007 er der skabt trygge, indbydende rammer for de mange kunder, der kommer til centret i deres bil.

Lofter og søjler er hvide og kørevejene er lysegrå, så parkeringskælderen åbner sig indbydende for alle gæster. 

Miljøhensyn
De lyddæmpende gulve er ét blandt mange gode skridt på vejen til et bedre arbejdsmiljø. I arbejdet med at udvikle det ideelle gulv er indgået ønsket om at man fra Lyngby Storcenters side ikke ønsker skrigende lyde fra bildæk, men samtidig ønsker en skridsikring for kunden til fods. 

Vore montører har alle gennemgået Arbejdstilsynets epoxykurser. For os er overholdelsen af Arbejdstilsynets bekendtgørelser en vigtig del af den overordnede miljøpolitik ikke blot under udførelsen af arbejdet, men også under planlægningen af arbejdet.

Detaljebilleder

En fejl opstod. Fejl: Detaljebilleder er i øjeblikket ikke tilgængelig.
Maksimer

Fakta

Maksimer

Monepox® UB 510