Terminologi - Fugefri Gulve

Fakta - Fugefri Gulve

De fugefrie gulve dækker et meget bredt spektrum af produkter, og ydermere fremstilles mange af produkterne i adskillige varianter og tykkelser, ligesom der findes blandingsprodukter, fx beton/acryl og beton/asfalt.

Dette gør det vanskeligt at give generelle retningslinier. Der bør derfor altid indhentes information hos leverandøren, som kan give specifikke produktoplysninger, fx om krævet styrke af underlag (under hensyntagen til den forventede brugsbelastning) og modstandsevne mod kemikalier. Leverandøren kan også vejlede i hvilke produkter, der er mest velegnede til et givet formål.

Da fugefrie gulve udlægges flydende eller som mørtel, er kvaliteten af belægningen afhængig af korrekte anvisninger om opbygningen og af arbejdsudførelsen.

De tykkere fugefrie belægninger kan i en vis udstrækning eliminere ujævnheder i underlaget.

kilde: www.gulvfakta.dk

Minimer

Definition - Fugefri gulve

Ved fugefrie gulve forstås belægninger, der udlægges som mørtel eller i flydende form, og som efter hærdning udgør en sammenhængende gulvflade. Fugefrie gulve er karakteriseret ved, at de ikke behøver andre fuger end dem, der er nødvendige af hensyn til den underliggende konstruktion.

Gulvtypen eller gulvets areal kan imidlertid medføre, at der må udføres samlinger i gulvbelægningen.

Minimer

Hærdeplastbaserede

  • Acrylgulve
  • Epoxygulve
  • Polyurethangulve
Minimer

Cementbaserede

  • Hårdbetongulve
  • Flydemørtelgulve
  • Terrazzogulve