Minimer

Arbejdsmiljøet i Chriscoating

I Chriscoatings miljøpolitik accepterer vi at vi arbejder med kemiske produkter, men samtidigt at hensynet til arbejdsmiljøet kommer i første række.

Vi har derfor udarbejdet en klar handlingsplan som

  1. altid sigter mod anvendelse af produkter med lavest mulig MAL-kode
  2. tager hensyn til vor arbejdspladsvurdering - APV.

Alle vore produkter er registreret i Arbejdstilsynets Produktregister. Hvert enkelt produkt har dansk etiket, leverandørbrugsanvisning, arbejdspladsanvisning, PR-nummer og MAL-kode.

Vore montører har alle gennemgået Arbejdstilsynets epoxykurser. Vi har vor egen sikkerhedsorganisation.

Overholdelsen af arbejdstilsynets bekendtgørelser er en vigtig del af vor miljøpolitik, ikke blot under udførelsen af arbejdet men også i salgs- og konsulentarbejdet.

Minimer

Bekendtgørelser

Af relevante bekendtgørelser henviser vi til:

Bekendtgørelse nr. 501 af 5. oktober 1978 om projekterendes og rådgiveres pligter m.v., specielt §7: Den projekterende skal sørge for, at der ikke i projektet foreskrives eller forudsættes anvendt materialer, stoffer, konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for sikkerhed eller sundhed ved projektets gennemførelse og driften af det færdige produkt, såfremt mindre farlige materialer m.v. kan anvendes.

Bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter, specielt §12: Et produkt må ikke anvendes, hvis det til den påtænkte anvendelse kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende produkt. Der skal derfor normalt anvendes et produkt med lavest muligt kodenummer i brugsklar stand.

Bekendtgørelse nr. 586 af 8. august 1991 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

For yderligere oplysninger anbefaler vi Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk

Minimer

MAL-koder

MAL-koder indgår som et vigtigt kriterium i valg af gulvbelægning eller overfladebehandling.

Produktet med lavest mulig MAL-kode bør – alt andet lige – anvendes.

Som eksempler på MAL-koder for vore produkter kan følgende oplyses (MAL-kode for brugsklar blanding):

2-5 Acrydan® Acrylgulv AC/NS
00-5 CH Impregnating Agent E/W 
00-5 CH Coating E/W
0-5 CH Coating E.L.
0-5 Epodur® Plastgulv E/SL
0-5 Epodur® Plastgulv EN/SK
0-5 Epodur® Plastgulv E/N
00-3 CH Plastgulv PU/SL.A80
00-3 CH Plastgulv D-60
00-3 CH Plastgulv PU/NG
1-5 CH Statocoating HP
1-5 Statofloor HP
1-5 Statofloor HP/PU
2-3 Bolidtan TT
00-3 Puraflex® Sportsgulv PU/R