Chriscoatings historie

Sådan begyndte det?
Historien viser, at vendelboer har en indbygget selvstændighedstrang. Kaj Christensen, Chriscoating A/S stifter, var netop vendelbo, og planlagde allerede i en ung alder at når han blev 40 år, ville han have etableret en selvstændig virksomhed.

I oktober 1977 blev Chriscoating A/S en realitet, efter at Kaj Christensen havde haft en lang karriere som ansvarlig for salg og markedsføring af skibsmaling på verdensplan.

Efter snart 40 års virke hører Chriscoating A/S i dag til en af de største danske virksomheder inden for kunststofbelægninger, fugefri industrigulve og overfladebelægninger generelt. Vor virksomhed tæller i dag mere end 30 medarbejdere og underentreprenører.

Landsdækkende og lokalt
Chriscoating A/S er organiseret i 3 afdelinger. Vor administration og afdelingskontor for Sjælland og Fyn er placeret i Birkerød, afdeling Midtjylland i Bjerringbro og afdeling Nordjylland i Frederikshavn. Dette betyder, at vi er tæt på kunderne, og at køretiden for vore montører minimeres. Når vore kunder har brug for landsdækkende service, samarbejder alle tre afdelinger.

Chriscoating A/S er også en global aktør: selskabets engelsk-klingende navn har sin oprindelse i opgaver løst for virksomheder i udlandet, blandt andet i Afrika, Kina, Mellemøsten og Rusland.

Kvalitet til rette tid
Chriscoatings medarbejdere, leverandører og underentreprenører sætter en ære i at aflevere et kvalitetsfyldt produkt til rette tid. Vi udarbejder en beskrivelse og en tidsplan, fordi disse skal overholdes.

Chriscoating A/S importerer og handler alle råvarer direkte fra fabrikker i Danmark, Tyskland, Holland og Belgien. Vi sparer på denne måde vore kunder for fordyrende mellemled som importører, grossister og forhandlere, og derfor kan vi altid levere den rigtige løsning og kvalitet til konkurrencedygtig pris.

En bred referenceramme
Chriscoatings A/S tilbyder flere alternative gulv- og belægningsløsninger; fugefri kunststofbelægninger på epoxy-, polyurethan-, og acrylbasis. Vi er endvidere certificerede Weber entreprenør for udlægning af flydemørtel. Derfor har vi mulighed for at imødekomme de ønsker til gulvbelægning, der stilles af de forskellige kunder og brancher.

Vi har en meget bred referenceramme, alt fra mindre fabrikker, butikker og værksteder til store industrikunder som Grundfos A/S og Novo Nordisk A/S. De største danske hovedentreprenører benytter sig af vore løsninger og services, ligesom vi har et godt samarbejde med mange lokale håndværksmestre. Alt i alt en referenceramme, som er bygget op i gennem 30 års konstruktivt samarbejde med kunder, bygherrer, hovedentreprenører samt rådgivende arkitekter og ingeniører, hvor Chriscoating A/S altid tilstræber at levere høj kvalitet til rette tid og med rette omhu.

Minimer

Forretningsidé

Chriscoating A/S er en landsdækkende leverandør og entreprenør af fugefri kunststofbelægning.

Vort speciale er epoxy-, polyurethan-, acryl- og flydemørtelløsninger til det industrielle-, offentlige- og institutionelle marked.

Fundamentet for vores ledende markedsposition er kompetence, innovation, kvalitet og omhu i udvikling og løsning af opgaver, en stærk miljøprofil og til enhver tid engagerede medarbejdere, som tilsammen sikrer lønsomhed og langsigtet tilstedeværelse.

Minimer

Vision

Chriscoating skal være Danmarks foretrukne entreprenør af fugefri belægninger.

Minimer

Links

Producenter:

Offentlige myndigheder:

Brancheorganisationer: