Anvendelsesoversigt

tegnforklaring

Bedste løsning, lang levetid

Bedre løsning, økonomisk alternativ

God løsning, kortere levetid

CH Impregnating Agent E/W Bolicoat 50 Monepox® UB510 Epodur Plastgulv E/SL Epodur Plastgulv EN/SK CH Plastgulv D-60 Bolidtop 525 Acrydan Acrylgulv AC/NS Acrydan Acrylgulv AC/SL Monepur Industri CH Stentæppe E/ST Statofloor HP Matacryl Brobelægning Puraflex Sportsgulv PU/R Ameron 400C
Kemisk industri                              
 Lagerlokaler      R  G  Y                    
 Produktionslokaler (uden tung trafik)      R  Y    G                  
 Broer og veje                              
 Brobelægninger (motortrafik)                          G    
 Cykelstier                          G    
 Fortove/gangstier                          G    
 Forsvar                              
 Ammunitionslagre                        G      
 Ammunitionsfabrikker      R Y                G      
 Elektronisk industri                              
 Computerrum                        G      
 Lagerlokaler      R  G  Y                    
 Produktionslokaler (uden tung trafik)      R      Y            G      
 Catering industri                              
 Catering lokaler          R      G  Y            
 Køkkener          R      G  Y            
 Rense- og tankanlæg                              
 Rense- og tankanlæg    R  Y                        G
 Farmaceutisk industri / sundhedssektoren                              
 Behandlingsstuer        R    Y  G                
 Korridorer og gange (transport)          G      Y  R            
 Køkkener          Y      G  R            
 Laboratorier        Y    G      R            
 Operationsstuer        R    Y            G      
 Produktionslokaler (uden tung trafik)      R  Y    G                  
 Sanitære lokaler        G    Y      R            
 Sterile rum        G    Y      R            
 Teknikrum  R  Y  G                        
 Terapirum        R    G      Y            
 Trapper    R      Y        G            
 Konferencerum            G  Y                
 Pakkerum      R  Y    G                  
 Venteværelser            G  Y                
 Linnedrum    R    Y    G                  
 Hospitalsstuer            Y  G                
 Produkitonsanlæg / fabrikker                              
 Batterirum      G          R              Y
 Samlerum      R  G    Y                  
 Udstillingslokaler            G  R        Y        
 Trykkerier      R  G    Y                  
 Pakkerum    R  Y  G                      
 Fotografi atelierer      R  Y    G                  
 Finmekaniske værksteder        Y  R  G                  
 Galvaniseringsværksteder      Y  R          G            
 Offshore platforme (værksteder)        G    Y    R              
 Papirmøller        G  Y      R              
 Raffinaderier        G  Y                    R
 Testlokaler      R  Y    G                  
 Tekstilfabrikker        G    Y      R            
 værksteder    R  Y  G                      
 Industrielle og offentlige bygninger                              
 Arkivrum  R  Y  G                        
 Læsseramper      R          Y          G    
 Distributionscentraler      R  G  Y                    
 Forlystelsesetablissementer        R        Y            
 Garageværksteder    R  Y  G                      
 Hangarer    R  Y  G                      
 Cafeterier            R  G    Y            
 Kontorer            G  R    Y            
 Laboratorier            G  R    Y            
 Klasseværelser            G  R    Y            
 Museer            G  Y        R        
 Receptionsrum            G  Y        R        
 Bilparkering  R    Y                    G    
 Jernbaneperroner          R      G  Y            
 Postkontorer      R  Y    G                  
 Maskinhaller      Y  G          R            
 Udstillingslokaler            G  Y        R        
 TV- og lydstudier        R    G  Y                
 Sorteringsrum        G  R  Y                  
 Børnehaver            G  R              Y  
 Sportsfaciliteter            Y  R              G  
 Cykelskure  R  Y                        
 Ambulatorier        R    G  Y                
 Tennisbaner                            G  
 Trapper    R  Y            G            
 Konferencerum        R    G  Y                
 Salgslokaler          R  G          Y        
 Værksteder      R  Y  G                    
 Indkøbscentre            Y  G        R        
 Butikker            Y  G        R        
 Fødevareindustri                              
 Bageri          R      G  Y            
 Bryggeri          R      G  Y            
 Citrusfrugtfabrikker          R      Y  G            
 Tapperier          R      Y  G            
 Sodavandsfabrikker          R      G  Y            
 Kølerum    R  Y          G              
 Slagterier          R      Y    G          
 Fiskeindustri          R      G  Y            
 Mejerier          R      Y    G          
 Boligbyggeri                              
 Lagerrum  R  Y  G                        
 Trapper/afsatse  R  Y  G                        
 Svalegange/balkoner    R  Y            G            
 Cykelskure  R  Y  G